Beräknar hur mycket energi produktionen förbrukar

Foto: Rockwell Power Monitor  beräknar energidata för produktionsanläggningen. Foto: Rockwell Power Monitor beräknar energidata för produktionsanläggningen.

Allen-Bradley Power Monitor 500 är en utrustning som beräknar nyckeltal för produktionens och företagets energiförbrukning. Med hjälp av denna information kan användaren sedan fatta beslut som minskar energiförbrukningen och därmed utgifterna.


Power Monitor 500 mäter spänning, ström, effekt, energi, effektfaktor och beräknar med hjälp av dessa värden detaljerade energidata för produktionsanläggningen. En lokal displej visar hur mycket ström som används, vilka belastningar det finns och när det används mest elektricitet. Om enheten används tillsammans med mjukvaran rs Energy Metrix kan energidata analyseras ytterligare och ligga till grund för produktionsanläggningens energistyrning.
Enheten kan kommunicera med Allen-Bradleys styrsystem plc-5, slc, Control Logix och Compact Logix. Anslutningarna omfattar analoga utgångar för att styra processen och två digitala reläutgångar samt kommunikation via Modbus och Ethernet ip. Fyra larm kan konfigureras för att ge signal i valda lägen.
Power Monitor 500 går att integrera i befintliga energiövervakningssystem. Enheten kan monteras i apparatskåpsdörren och konfigureras direkt på enheten.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2014-11-12 09:03:59

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine