Så ska vi överbrygga kompetensklyftan i industrin

– Att överbrygga kompetensklyftan kommer att kräva ett långsiktigt åtagande från både arbetsgivare och personal, säger Felix Langkjaer,  Nordenchef, på Rockwell Automation Foto: Rockwell Automation – Att överbrygga kompetensklyftan kommer att kräva ett långsiktigt åtagande från både arbetsgivare och personal, säger Felix Langkjaer, Nordenchef, på Rockwell Automation Foto: Rockwell Automation

Kompetensklyftan blir bara större och större, det har tillverkare och arbetsgivare fått höra i många år. Hur kan vi överbrygga den klyftan?
Industrin utvecklas snabbare än någonsin, och de kompetenser som krävs för många roller blir allt mer avancerade. Utvecklingen hos företag har varit spännande tekniskt sett, men arbetstagarna har inte utvecklat sina kompetenser i samma takt. Arbetslösheten förväntas att öka i Sverige, ändå står tjänster lediga och det är uppenbart för mig att vi måste uppdatera tillgängliga inlärningsverktyg för att hinna ikapp den skenande tekniska utvecklingen.
Ta den digitala tvillingen, en virtuell modell av en fysisk produkt eller process, som ett exempel. Oavsett om den innebär en virtuell representation av en hel anläggning eller en enda maskin, gör denna populära tekniska trend det möjligt för industrin att testa maskin- och systemkonstruktioner virtuellt innan de åtar sig kostnader. Denna teknik kommer att förändra hur vi människor interagerar med industriella maskiner och processer fullständigt, men den är också ett verktyg som kommer att leda till väsentliga kostnads- och tidsbesparingar.
Digitala tvillingar är viktiga även för arbetstagarna – som utbildningsverktyg. Utbildningsmöjligheterna i en virtuell värld är oändliga. Personalen har inte tid att delta i långa utbildningar utöver arbetet och arbetsgivarna har ofta inte tillräckligt med tid eller pengar för att möjliggöra det. Digitala utbildningar kan ge de specifika kunskaper som personalen behöver och kan visa hur kunskaperna ska tillämpas på själva arbetet.
Jag tror givetvis inte att praktiska utbildningar kommer att försvinna (det borde de inte heller), men digitala utbildningar kan komplettera dem vid behov. Vi kallar denna typ av inlärning för "mikroinlärning", eftersom den lägger fokus på vissa delar av en uppgift eller processer i en takt som passar personalen. Inom industrin erbjuder sådan inlärning viktigt relevant innehåll och interaktiv inlärning för personal som håller på att anpassa sig till en ny roll eller ny teknik. När yngre generationer börjar komma ut på arbetsmarknaden blir det allt viktigare att dessa hjälpmedel används som utbildningsverktyg.
Att överbrygga kompetensklyftan kommer att kräva ett långsiktigt åtagande från både arbetsgivare och personal. Det är viktigt att arbetsgivare möjliggör digital utbildning för sin personal och uppmuntrar dem att ta sig tid att öva och utveckla sin kompetens, men personalen måste också åta sig att lägga tid på utbildning. När det lyckas talar resultaten för sig själva - förbättrad produktivitet i verksamheten och personal som tar eget ansvar för att fortsätta sina yrkesbanor i olika branscher. Allt fler tillverkare över hela världen står nu inför brist på kompetens och arbetskraft på grund av en växande kompetensklyfta, och därför är fördelarna oändliga för både företag och personal som tar till sig ny teknik, som digitala tvillingar.
Felix Langkjaer

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-07-07 06:29:14

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine