Robotdalens ”Innovation Award 2017” är utlyst

Foto: Dagmar Zitkova Robotdalen kommersialiserar nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg. Foto: Dagmar Zitkova Robotdalen kommersialiserar nya idéer och lösningar inom robotteknik, med fokus på innovationer för industri, service samt vård och omsorg.

En ny upplaga av den internationellt orienterade in-novationstävlingen, Robotdalen Innovation Award, är nu utlyst.
Tävlingen riktar sig till entreprenörer, innovatörer, nystartade företag samt forskare och doktorander från hela världen som har idéer, koncept eller lösningar med kommersiell potential och banbrytande teknik inom robotik och automation.


Den innovativa tekniken skall beröra följande områden:
Industrirobotik och automation med tyngdpunkt på lösningar för små och medelstora företag. Servicerobotik (framför allt business to business) och hälsorobotik, gärna teknik som kan ge patienter mer självständigt liv.
”Robotdalens huvudsakliga uppgift är att vara en accelerator för utvecklingen och skapa kommersiell framgång,” skriver Robotdalen i samband med tävlingens utlysning.
”Tävlingen har ökat sitt fokus på den innovativa aspekten. För att stärka denna aspekt, kommer extrapoäng att delas ut till tävlande som har övervägt hur deras idéer skulle kunna kommersialiseras och hur de nyutvecklade produkterna kan skapa nya användarfördelar i samhället eller inom industrin”.
Maximalt tre vinnare delar på 300 000 kronor. Varje vinnare får 100 000 kronor, där 40 000 kronor är prispengar och 60 000 kronor erbjuds att användas för att utveckla konceptet i samarbete med Robotdalen.
Tävlingsansökan ska lämnas in senast den 1 november 2016 och kommer att utvärderas av en extern jury där tyngdpunkten ligger på kommersiell kompetens.
Vinnarna kommer att bjudas in till Västerås under två dagar i februari 2017 för en prisceremoni samt utvecklingsworkshops tillsammans med Robotdalen.
För att stärka utveckligen inom robotikomårdet ytterligare, öppnade man ett helt nytt robotlabb på Örebro universitet. Labbet har som syfte at underlätta för projekt som drivs i samarbete mellan universitetet och näringslivet. Robotlabbet är ett samarbete mellan universitetet, abb, Alfred Nobel Science Park, Atlas Copco, Volvo, Arho och Robotdalen.
”Samhället genomgår en förändring med robotisering och digitalisering som en stor trend just nu,” sade Erik Lundqvist, chef för Robotdalen som var en av talarna vid öppningsceremonin.

Robotdaward

Ett 70-tal personer besökte öppningen av robotlabbet på Örebro universitet den 26 maj. (Foto: Robotdalen)

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2016-08-02 06:15:21