Sensorer rapporterar till mobilen

Foto: Rejoin Telematics BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, Foto: Rejoin Telematics BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext, BIldtext,

 Mysensors är en serie trådlösa sensorer som kan användas i industri, i fastigheter och i publika miljöer. Data överförs via en egen radiolänk eller via wlan. Sensorer finns för ett stort antal mätstorheter, bland annat temperatur, fukt, tryck, ljus och rörelsedetektorer.
wlan-sensorerna skickar mätvärdena till adressaten direkt över nätet. Använder man radiolänken istället, går kommunkationen till en speciell gateway eller en usb-sticka på en pc.

Räckvidden för överföringen är cirka 100 m vid goda förhållanden.Företaget Rejoin Telematics, som säljer givarna har också en molntjänst för insamling och presentation av data från sensorerna. Från denna tjänst kan enheterna också konfigureras med uppgifter om hur ofta mätvärdena ska avläsas och om meddelanden ska sändas när ett gränsvärde överskrids.
Förutom gränssnittet mot datorer på användarföretaget kan molntjänst skicka informationen till andra mottagare via mejl eller överföras till smarta mobiler utrustande med Rejoins mobilappar för operativsystemen Apple ios eller Android. Appen redovisar även uppgifter som signalstyrka och sensorernas batterinivå.Vill man spara informationen själv finns ett gränssnitt för att hämta data lagrade av molntjänsten. Och vill man inte utnyttja molntjänsten alls, går det att köpa en mjukvara för lokal drift på en pc. Alternativt så kan man installera en lokal serverinstallation som motsvarar molntjänsten.
Mysensor finns i fyra utföranden för olika användningsförhållanden. Sensorerna som är anpassade för industribruk är motståndskraftiga mot stötar, vibrationer och fukt och klarar temperaturer mellan –50 och +370 °C. Varje sensor levereras med en mängd olika monteringsalternativ och kan enkelt flyttas.Tillämpningar för sensorerna finns i industrin, men också i exempelvis fastigheter eller affärer för att upptäcka vattenläckor eller meddela om en frys går sönder. De kan även användas privat för att fuktsäkra hemmet och kontrollera allt från husgrunden till kyl, frys och diskmaskin med hjälp av fuktsensorer.Priset för en radiolänksensor går från drygt 400 kronor och uppåt. wlan-sensorerna kostar mellan 1 000 och 2 000 kronor.
rejoin telematics

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2013-11-03 13:00:00