Flödesmätning med kortare raksträcka

foto: Dag Toijer Ingela Ottfalk hos Omniprocess visar den nya strypflänsen som har fem hål. foto: Dag Toijer Ingela Ottfalk hos Omniprocess visar den nya strypflänsen som har fem hål.

En differenstrycksmätare och en strypfläns är ett vanligt sätt att mäta volymflöde. En nackdel med metoden är dock att man måste ha en lång rak rörsträcka före och efter mätpunkten för att få ett jämnt flöde och en tillförlitlig mätning. Normalt handlar det om 15–75 gånger rörets innerdiameter. Nu har det danska företaget Emco Controls tagit fram en teknik som klarar sig med en betydligt mindre raksträcka än traditionella lösningar. Tricket är att ersätta den vanliga strypflänsen som har ett enda stort hål med en konstruktion som istället har fem mindre hål.Med den nya strypflänsen har Emco Controls uppnått en noggrannhet på ±1 procent och en repeterbarhet på 0,1 procent trots att raksträckan bara är fem gånger rördiametern.


Flödesmätaren som kallas Epsilon kan mäta flödet i både gas och vätska. Instrumentet finns för rördiametrar från dn 40 till dn 400 mm. I standardutförande kan instrumentet användas för tryck upp till pn 40 och medietemperaturer mellan –50 och +150 °C.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2015-01-28 13:21:11