Överför mätdata till telefoner och molnet

Foto: Fluke Foto: Fluke

Fluke Connect är ett system som gör att underhållstekniker trådlöst kan överföra mätdata från testverktyg till smarta telefonerna och vidare till lagring i datormolnet. Mer än 20 Flukeinstrument kan anslutas trådlöst med hjälp av en mobilapp, exempelvis digitala multimetrar, ir-kameror, isolationstestare, processmätare och specifika spännings-, ström- och temperaturinstrument. Mätvärden och ir-bilder kan sedan överföras till molntjänsten Fluke Cloud. På så vis får alla i arbetsgruppen till resultaten.

Dag Toijer E-mail:dag.toijer@vtf.se
Publicerad 2014-09-15 10:03:15