Plattform för utformning och testning av produktionslinjer

Visual Components tillhandahåller en plattform för att praktiskt kunna testa och validera designen för olika produktionslösningar.  Visual Components tillhandahåller en plattform för att praktiskt kunna testa och validera designen för olika produktionslösningar.

Visual Components lanserar en ny och kraftfull 3D-simuleringslösning för tillverkningsindustrin. Verktyget är skapat för att kunna designa, optimera och visualisera olika produktionslösningar. Visual Components nya verktyg innehåller ett omfattande bibliotek med simuleringskomponenter och enkla arbetsflöden.
En del av denna applikation är Visual Components Ekatalog som omfattar ett bibliotek med mer än 2 300 komponenter och maskindelar, inklusive robotar, transportörer och annan produktionsutrustning.


På detta sätt får användaren en stor bredd i sina val och en gedigen utgångspunkt för att kunna skapa olika layouter för sina tillverkningsprojekt och produktionsprocesser.
Det är också enkelt att importera egna cad-filer direkt till programvaran, eftersom Visual Components stödjer de flesta ledande cad-format.
Programmets användargränssnitt är intuitivt med enkla layoutflödeskonfigurationer och tillämpar den så kallade dra och släpp tekniken.
Sammanfattningsvis kan man säga att Visual Components tillhandahåller en plattform för att praktiskt kunna testa och validera designen för olika produktionslösningar.
Att simulera arbetsflödet ger ovärderligt underlag för produktionsstatistik och möjliggör insikter om cykeltider, produktionshastigheter och processens flaskhalsar.


Visualcomponents

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-07-22 07:27:08