Vattenfall effektiviserar styrning av vattenkraftverket för miljöns skull

Andreas Axstrin och Dag Relfsson vid kraftverket. Foto: Vattenfall Andreas Axstrin och Dag Relfsson vid kraftverket. Foto: Vattenfall

 Ewellix, företag verksamt inom området elektromekaniska lösningar för tuffa förhållanden har hjälpt Vattenfall i Kungsfors att ta det första steget mot hydrauloljefria och säkrare vattenkraftverk vilket är en viktig del i bolagets klimatomställningsarbete. Kungsfors är ett nyligen elektrifierat vattenkraftverk i Kinna väster om Göteborg som ägs av Vattenfall. Det som driver utvecklingen mot att elektrifiera funktioner i vattenkraftverk är framförallt miljö, men även att det är mer energieffektiva, är enklare att styra och ger en bättre kontroll och säkerhet. Med ett knapptryck kan man idag öppna och stänga dammluckorna på distans. Det är en teknik som underlättar arbetet och vattenflöden kan styras på platser som är svårtillgängliga. 

Denna moderna teknik och eldrift gör Kungsfors unikt ibland Sveriges cirka två tusen vattenkraftverk. 

Ställdon

Här har man valt att satsa på elektromekaniska ställdon istället för hydraulik för kraftstationsdammens funktioner i vattenkraftverket. Många av dagens vattenkraftverk drivs manuellt, i kombination med hydraulik eller enbart med hydraulik.

Att hydraulsystemen använder olja medför en risk om den skulle läcka ut i vattnet vilket kan få negativa effekter på både vatten, liv och växtlighet i och omkring älvarna. 

Ewellix är en av få leverantörer som kan leverera elektromekaniska ställdon av denna kaliber med höga krav på livslängd, säkerhet och driftstillförlitlighet.

Automatisk styrning

Klimatförändringar medför att vi kan behöva vänja oss vid mycket nederbörd på kort tid som i sin tur ökar vattenståndet i våra älvar. Man behöver snabbt kunna justera vattenflödet för att undvika översvämningar. 

När luckorna manövreras automatiskt är det möjligt att fjärrstyra exakt hur mycket vatten som ska släppas igenom vilka luckor. Över tid skapar detta en större funktionsduglighet då alla luckor hela tiden används på bästa sätt för att säkerställa optimala vattennivåer. Variationen minskar även risken för erosion på omkringliggande marker både uppströms och nedströms. På Kungsfors fanns en hybridlösning tidigare, ett rent mekaniskt spel med en mindre kuggstångsdrift för öppning och stängning av dammluckor. Det är viktigt att kunna fjärrstyra, men samtidigt är det lika viktigt att kunna justera manuellt på plats om något händer, till exempel vid strömbortfall. Idag kan man göra båda delarna och det görs dessutom på ett säkrare, mer tillförlitligt och snabbare sätt än tidigare.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-06-29 08:40:47