Varningsprojektor ALIS från Collinder

Collinder marknadsför ett systemet med varningsprojektor, ALIS. Med projektorns hjälp kan man projicera varnings- och varselmärkning på golv och väggar med ljus istället för att använda tryckta skyltar och dekaler. På det sättet är systemet praktiskt och flexibelt eftersom det finns  många olika symboler att välja på. Symbolerna är dessutom enkla att byta. 

Collinder är ett familjeföretag som startade 1972 och som vuxit och utvecklats till att bli en etablerad affärspartner. Företaget har en lång erfarenhet inom sina verksamhetsområden: märkning, identifikation (allt från enkla etiketter till avancerade system) och säkerhet där de hjälper till med identifiering av farliga områden och situationer och skräddarsyr lösningar för att minimera riskerna. Allt från mindre säkerhetsdetaljer till skydd av hela anläggningar.

Collinder Märksystem

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-06-18 10:36:28