Arbetar med en ny standard för HMI i olika processystem

Arbetet drivs av sek, den svenska organisation som är medlem i iec. Ansvarig är Thomas Borglin, Senior Technical Officer. Foto: Dagmar Zitkova Arbetet drivs av sek, den svenska organisation som är medlem i iec. Ansvarig är Thomas Borglin, Senior Technical Officer. Foto: Dagmar Zitkova

Utvecklingen av maskiners styrsystem har rört sig från knappar och handtag till pekskärmar och datorbaserad styrning. Det har gett nya utmaningar som ska hanteras av en kommande standard, skriver standardiseringsorganisation SEK (Svensk Elstandard) i en kommuniké i samband med att de presenterat ett nytt standardiseringsarbete. Gränssnittet mellan operatör och process är annorlunda numera, inte minst med nya typer av hjälpmedel för att presentera information. Därför behövs nya standarder på området och nu startar IEC ett arbete med en ny internationell standard för HMI, gränssnitt mellan människa och maskin i system för automation och processindustri.

Den planerade standarden ska bland annat omfatta kontinuerliga och diskreta processer (tillverkning) och processer med satsvis bearbetning. Syftet är att öka användarnas möjligheter att arbeta effektivt och att öka säkerhet, produktivitet och funktionssäkerhet. Den ska vända sig till dem som använder, konstruerar, utvecklar och realiserar HMI-system. Projektet heter IEC 63303, Human-Machine Interfaces for process automation systems, och drivs i kommittén ”Industrial-process measurement, control and automation”, IEC TC 65. Intresserade från svenska företag, högskolor och organisationer kan delta i arbetet. 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-06-12 11:59:02