L

SSG slår ett slag för samverkan och nätverk

– Allt fler företag inser att det måste skapas flera konkreta aktiviteter, inte bara tala om digitalisering, säger Mats Jakobsson, VD för konsultförtaget SSG. Foto:SSG – Allt fler företag inser att det måste skapas flera konkreta aktiviteter, inte bara tala om digitalisering, säger Mats Jakobsson, VD för konsultförtaget SSG. Foto:SSG

Den digitala kapplöpningen mellan länder och industrier är nu i full gång.
– I Sverige kommer rapporter om att industrin halkar efter. Stämmer det? Och behöver vi vara oroliga, undrar Mats Jakobsson, VD för konsultförtaget SSG (Standard Solutions Group). Sanningen är nog att vi till en del borde vara det, eftersom det finns en stor skillnad mellan olika företag, till och med inom samma bransch.
Trots oro och tveksamhet på flera fronter ser han dock märkbart positiva tendenser idag. Allt fler inser att det inte längre räcker med att bara tala om digitalisering – nu måste det skapas flera konkreta aktiviteter, understryker han.

Därför har nu ssg lanserat ett nytt nätverk inom industriell it och automation som de kommer att dra igång under året.
Nätverket riktar sig mot industrin, leverantörer, konsulter och andra intressenter som tillsammans vill hitta de bästa praktiska exemplen på tillämpningarna och vidareutveckla standarderna för svensk industri.
SSG uppger att de med sitt nya nätverk siktar på en bred förankring med deltagare som alla har en egen syn och egna idéer. När alla parter träffas och diskuterar kan man verkligen ta fram de bästa lösningarna.
Digitalisering inom industrin är ett hett område som rör sig snabbt framåt. Utanför Sveriges gränser märks konkurrensen tydligt, och för att svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig har många program och initiativ startats för fortsatt digitalisering och automatisering. Det nya nätverket ska samla kompetens och medverka till att svensk industri gör en digital transformation.
Nätverket avser att ersätta SSG:s instrumentkommitté som tidigare arbetade med automation och instrumentering inom industrin. Ansvarig för nätverket blir SSG:s standardiseringschef Carsten Lyth. Nätverket kommer att träffas två gånger per år med löpande information emellan.
SSG har sedan tidigare erfarenhet av industriell samverkan. Genom exempelvis projektet LCDM (Life Cycle Data Management) medverkar SSG, tillsammans med ett 50-tal andra företag inom strategiska programmet PiiA, med att implementera interoperabilitet och konkurrensstärkande standardisering av data för svensk industri

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2019-03-19 10:22:08

Aktuellt nummer