Effektivare motorer, ett steg mot energieffektivare industri

Effektivisering och rationalisering handlar inte enbart om att investera i den senaste tekniken.  De bästa vinsterna görs när medarbetarna tänker till både en och två gånger. Enligt EU måste motorer uppfylla minimikrav för energieffektivitet. I januari 2019 möttes ekodesignkommittén i EU, med representanter för alla medlemsstater. Efter flera års förberedelser röstade de igenom en skärpning av motorförordningen. Där ställs lagkrav på vilka egenskaper en motor ska uppfylla för att sättas på marknaden. Till stora delar använder förordningen samma definitioner som slås fast i standarden, till exempel av verkningsgradsklasserna. Ändringarna i standarden som gjorts under mellantiden får alltså därmed juridisk effekt för det europeiska handelsområdet.

Men att slänga ut den gamla och investera i en ny motor betyder inte per automatik en bättre effektivitet. Hur motorerna används och hur utrustningen som driver dem ser ut är oftast viktigare för energianvändningen än själva motorn. Och kanske kan en så hopplöst gammalmodig metod som reparation göra susen. Det går nämligen fortfarande att linda om en motor för att få den uppgraderad.      

Nu finns även en standard för reparation, översyn och renovering av elektriska motorer och generatorer, rapporterar SEK, Svensk Elstandard. Den nya standarden SS-EN IEC 60034-23 beskriver hur man bestämmer felorsaker och reparationens omfattning, hur man anger eventuellt ändrade prestanda eller driftförhållanden och eventuell omkonstruktion och hur man visar den reparerade maskinens egenskaper, det vill säga hela reparationsprocessen.

I nummer 8 av tidingen Automatiom kan du läsa mer om hur man kan höja effektiviteten på en motor. Att köpa in nya motorer med bättre verkningsgrad är nämligen bara ett litet steg mot energieffektivare anläggningar i industrin. Hur motorerna används är som sagt avgörande.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-10-02 08:53:35