Snart smäller det, nu borde ju lågkonjunkturen komma

Produktionsvärdeindex från SCB visar dock att industriproduktionen ökade. Foto: Mano Davar Produktionsvärdeindex från SCB visar dock att industriproduktionen ökade. Foto: Mano Davar

Produktionsvärdeindex från SCB visar dock att industriproduktionen ökade.

Högkonjunkturen har hållit i sig ovanligt länge och nu väntar allt fler på att ekonomin kommer att börja klättra nedåt igen. Många ser varningstecken hopa sig vid horisonten och Sverige har precis genomgått en tuff kampanj-period inför ett riksdagsval där flera partier har varnat för en stundande ekonominedgång. Ja, någon gång vänder det så klart, enligt skolbokens alla regler.
Ökade igen
Den 6 november publicerade Statistiska Central Byrån, SCB, sin Produktionsvärdeindex för september 2018 och den visar återigen en ökad produktion inom näringslivet.
Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 2,0 procent i september 2018 jämfört med september föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Jämfört med augusti ökade produktionen med 0,2 procent.
Industrisektorn ökade
Produktionen inom industrin ökade med 2,2 procent i september jämfört med motsvarande period föregående år. Läkemedel- och kemikalieindustrin
var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång. Ökningen var 7,7 procent i fasta priser och bidraget 0,2 procentenheter till näringslivets totala uppgång i fasta priser, skriver SCB.
Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 2,4 procent i september jämfört med motsvarande period föregående år. Informations- och kommunikationstjänster bidrog mest till näringslivets totala utveckling med ett bidrag på 0,7 procentenheter, efter en ökning på 7,3 procent i fasta priser.
Den sektorn som däremot minskade märkbart var byggsektorn.
Produktionen inom byggsektorn minskade med 2,4 procent i september jämfört med motsvarande period föregående år, uppger SCB.
Byggsektorn står för 8,6 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, och drog ned näringslivets totala utveckling i fasta priser med 0,3 procentenheter.
Orderingång
Varför anser då många att konjunkturen trots allt är på väg att vända? Det finns en stagnation som SCB nu rapporterar om.
Industrins totala orderingång var oförändrad i september 2018 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal.
Månadsutvecklingen för den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden men negativ på exportmarknaden. Jämfört med augusti ökade hemmamarknaden med 1,2 procent medan exportmarknaden minskade med 0,4 procent.
På årsbasis minskade den totala orderingången med 0,4 procent jämfört med september 2017. Orderingången från kund i Sverige ökade med 0,7 procent medan orderingången från kund i utlandet minskade med 1,3 procent.
Siffrorna för september är dock fortfarande preliminära.
Hittills i år har den totala orderingången i kalenderkorrigerade tal varit 1,8 procent högre än motsvarande period, januari-september 2017

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-11-13 09:53:49