Pris:
Tidningen förbehåller sig rätten att ändra priset på tidningen utan förvarning.

Betalning:
Mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor.

Leverans:
Direkt efter registreringen är genomförd och godkänd, har du tillgång till e-tidningen.

Studentprenumeration:
Prenumerationsavdelningen kan komma att kontrollera att uppgifterna på ansökan
är korrekta och avbryta prenumerationen om de är felaktiga.

Prova gratis:
Endast en provperiod per läsare är tillåten.

Uppsägning:
Abonnemanget upphör automatiskt när abonnemangsperioden utlöper.

Ersättning för utebliven tidning:
Försenade e-tidningar innebär ingen ersättning.

Upphovsrätt:
Lösenordet är personligt och det är endast tillåtet att skriva ut en papperskopia för enskilt bruk.

Övriga regler:
Kunduppgifter på kunder som avslutat sitt abonnemang, sparas för
kommande behov. Uppgifterna kan strykas om så önskas.
Tidningen ansvarar inte för Internetuppkoppling eller datorproblem hos användarna.

Alla priser är inklusive 6% moms. För prenumerationer av papperstidningen till utlandet tillkommer portokostnad.

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook