Säker och konfigurerbar ministyrning från Pilz

Ministyrningen pnozmulti 2 från Pilz sköter ännu fler uppgifter inom industrial security och safety  för maskinsäkerhet. Foto: Pilz Ministyrningen pnozmulti 2 från Pilz sköter ännu fler uppgifter inom industrial security och safety för maskinsäkerhet. Foto: Pilz

Vid val av driftsätt och hantering av åtkomstbehörigheter sköter den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti 2 ännu fler uppgifter inom industrial security och safety för maskinsäkerhet än tidigare, uppger Pilz.Som systemlösning möjliggör PNOZmulti 2, tillsammans med avläsarenheten pitreader (för systemet för driftsättsval) och PITmode (åtkomstbehörighet) en omfattande åtkomstkontroll samt ett funktionssäkert driftsättsval. Den är tillgänglig från och med version 10.12 av det tillhörande programvaruverktyget.


Systemlösningen består av ministyrning samt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet. Därmed blir produktionsprocesser säkra, effektiva och användarvänliga.
Tillsammans med avläsarenheten PITreader för systemet för driftsättsval och pitmode för åtkomstbehörighet ger pnozmulti 2 effektiv åtkomsthantering.
En nyhet är anslutningen av upp till fyra avläsarenheter PITreader till basmodulen  PNOZ m B1 i ministyrningen pnozmulti 2.
Nu kan även sammanlänkade maskiner hanteras på ett säkert sätt. Kostnaden för maskinvaran blir mindre.
Utökad lösning
Möjligheterna för den här utökade systemlösningen sträcker sig från enkelt godkännande till autentisering av specifika maskinfunktioner eller komplexa hierarkiska behörighetsmatriser.
Därmed kan åtkomstbehörigheter med högt manipulationsskydd konfigureras på ett användarvänligt sätt.
Det underlättar manipulationshantering och användarna drar nytta av färre maskinstillestånd.
Pilz

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-06-01 08:17:07

Basic information about Automation Magazine