Barkarby Science och KTH samverkar om smart stadsutveckling

Kungliga Tekniska Högskolan ska samverka med Barkarby Science i Järfälla och kommer att tillsammans med Södertörns högskola att stärka den akademiska kopplingen inom bolagets verksamhet med hållbar stadsutveckling, rapporterar Barkarby Science. Järfälla växer i alla kommundelar. Allra mest växer Barkarbystaden som med sitt strategiska läge i regionen nu utvecklas till en knutpunkt med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och samhällsservice. Bolaget Barkarby Science startas upp på initiativ av Järfälla kommun och tillsammans med företagen Atrium Ljungberg, E.ON Värme AB, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola ska stärka den akademiska kopplingen i bolagets verksamhet. Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättning för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktig hållbar stadsutveckling kommer att användas. – Den här typen av gemensamma projekt är ett bra exempel på bred samverkan, som är viktigt för oss som lärosäte, säger Sigbritt Karlsson, rektor för KTH.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-06-25 08:15:23

Basic information about Automation Magazine