Värmeverket intresserar gymnasieungdomar för teknik

I början av maj besökte 15 gymnasieelever från Island Övik Energi för att få höra  hur värmeverket arbetar med hållbar utveckling. Besöket var en del i ett internationellt utbyte som har syftet att gynna ett nor-diskt samarbete, rapporterar Övik Enerig.  Värd för besöket var Höga Kusten Teoretiska Gymnasium. Projektet heter ”Together for Nature” och temat är hållbar utveckling, med en extra tyngd på energihållbarhet.

För att få en djupare insyn i hur kommunen i Örnsköldsvik bidrar till ett hållbart samhälle, bjöd forskningsinstitutet Rise Processum, Övik Energi, Örnsköldsviks kommun och Miva eleverna på en heldag med studiebesök och föreläsning. Processingenjör Anna från Verket berättade för eleverna om hållbarhetsarbetet och bjöd på en  rundvandring i biobränslebaserade kraftvärmeverket, Hörneborgsverket.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-06-05 08:59:33

Basic information about Automation Magazine