Lösningen på klimatproblemet äger vi gemensamt

 Foto: Mano Davar Foto: Mano Davar

Klimatomställning är ett ord som återkommer allt oftare. Dels på grund av att vi i Sverige sedan två år tillbaka har en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk men också på grund  av att den yngsta generationen av våra medborgare anser att vi inte gör tillräckligt mycket för att uppnå klimatmålen om (helst) noll utsläpp. Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin 2019 års rapport att utsläppsminskningen har bromsat in när den behöver accelerera. Lösningen äger vi gemensamt. Alla måste vi dra ner på vår överkonsumtion, den delen som påverkar klimatet negativt. Men det räcker inte. Ny och klimatvänlig teknik måste fram snabbt. Som tur är har vissa redan börjat. Hybrit är ett exempel på ett sådant utvecklingsprojekt. Men det måste gå fort. Den unga generationen kräver att vi tar hand om de problem som vi har skapat. Och de vil linte vänta.

Enligt definitionen från Svenska Miljöinstitutet, IVL, är miljöteknik ett sammanfattande begrepp för tekniska lösningar som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. Genom smart miljöteknik kan miljöpåverkan minskas både när det gäller konsumtion och produktion. I Sverige jobbar flera forskningsorganisationer med projekt som ska minska miljöpåverkan. Allt från Processindustriell IT och Automation (Piia), forskningsinstitutet Rise, Automation Region, Svenska Miljöinstitutet, Produktion 2030, Resource, Infra Sweden 2030,Viable Cities och många fler. Många av dessa ingår i så kallade Strategiska innovationsprogram och delfinansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Till detta kommer forskning och utveckling som görs inom ramen för andra stora EU-projekt samt i samarbete med andra internationella organisationer.

Det finns med andra ord förutsättningar för att Greta Thunbergs generation ska få den framtid som de drömmer om, i ett samhälle som fungerar trots de stora megatrenderna och utmaningarna i form av globalisering, urbanisering, demografiska förändringar, klimatförändringar,  ökande materialförsörjningsbehov, energiförsörjningbehov, avgiftnings- och avplastningsbehov samt  växande befolkning som måste mättas och en natur som tar allt mer stryk på grund av att människan tar allt mer plats. Men då måste alla göra något. 

Läs mer om klimatomställningen i nummer 9 av tidningen Automation.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-10-29 15:18:12

Basic information about Automation Magazine