Clockwork matchade 20-tal nyanlända till industrin

Foto: Clockwork Det har varit ett stort intresse från kandidater, ett 100-tal har sökt. Företagen i Dalarna har  också varit positiva. Foto: Clockwork Det har varit ett stort intresse från kandidater, ett 100-tal har sökt. Företagen i Dalarna har också varit positiva.

I december avslutar Clockwork sitt traineeprogram som har genomförts hos olika industriföretag i södra Dalarna, rapporterar Clockwork i en kommuniké.
Projekt har finansierats av Tillväxtverket och ingick i regeringens satsning på förenkling av vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Clockwork sysselsatte 20 kandidater i projektet som genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och lokala industriföretag.


– Utgångspunkten var att det råder högkonjunktur, samtidigt som det är svårt för både företagen och Clockwork att hitta kvalificerad yrkeskompetens, säger Jan Henriksson, ansvarig för projektet på Clockwork.
I Arbetsförmedlingens kandidatbank finns både många utlandsfödda personer och långtidsarbetslösa som gärna vill börja arbeta men som saknar arbetslivserfarenhet eller industrikompetens. Med matchningsproblematiken som grund föddes idén att starta en skräddarsydd utbildning med fokus på att snabbt få in personal i industrin. Deltagarna till traineeprogrammet plockades ur ett 100-tal ansökningar. Praktisk kompetens var i fokus.
– Utbildningen varvade teoretisk utbildning med praktik hos ett industriföretag. I programmet ingick även språkutbildning för de som behövde den.
 – För många utlandsfödda är språket en barriär för att skaffa ett arbete. I Avesta, Falun och Ludvika finns många universitetsutbildade utlandsfödda som inte får jobb på grund av att de inte behärskar språket, poängterar Jan Henriksson. 80 procent av deltagarna skulle vara anställningsbara när projektet avslutas, säger Jan Henriksson.
Till industriyrken räknas jobb som svetsare, operatör och mekaniker. I utbildningen tränades bland annat ritningslära, mätteknik, underhåll, skärteknik och cnc-programmering.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2017-12-14 09:08:57

Grundlegende Informationen über Automation Magazin