Rise rekryterar tio AI-forskare

Sverige är bra på AI men ligger inte i topp. USA, Kina, Japan och Sydkorea har ett försprång. Därför ska Rise i nya centrumbildning utnyttja möjligheterna med tillämpad AI i industrin. AI är kärnan i avancerad digitalisering och dess tillämpningar i smarta produkter och produktion, tjänster och automation, vilket förändrar företag och samhälle i grunden. Rise utökar nu sitt team och söker tio nya AI-forskare som ska arbeta med teknikområden som bland annat deep learning, datorseende, språkteknologi, automatiska resonemang och AI-plattformar.


–Vi behöver växla upp vår kapacitet rejält, säger Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för Rise centrum för tillämpad AI.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-05-27 06:55:23

Grundlegende Informationen über Automation Magazin