Yrkestrainee

  • Yrkestrainee ett nytt utbildningsformat

    FOTO: JONAS BILBERG

     Västsvenska handelskammarens Boråsregion och Skaraborgs Vuxenutbildning har startat en ny utbildningsform: Yrkestrainee, en lärlingsutbildning med anställning. Yrkestrainee innebär att en elev som går lärlingsutbildning har möjlighet att bli anställd redan under utbildningen. Syftet är att eleven ska lära sig företagets verksamhet från grunden och bygga ett nätverk för att efter avslutad utbildning bli en del av företaget.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin